Flag of Sweden

ANVÄNDARVÄNLIGHET

Din hemsidas användarvänlighet är av största vikt för din övergripande digitala prestanda. Den påverkar både din ranking i SEO såväl som din Quality Score i Google Ads.

Om din hemsida är för komplicerad eller inte skapar tillräcklig tillit kan du utan tvivel gå miste om konverteringar och intäkter. Iternum Digital kan hjälpa dig förbättra din hemsidas användarvänlighet när det gäller allt från sidhastighet och Bounce Rate till mobilvänlighet och konverteringsgrad.


USER EXPERIENCE (UX)

User Experience (UX), eller användarupplevelsen på svenska, är inte bara en enda sak eller en typ av design. För att förenkla det, tänk på UX som data, prototyper, research, flöden och funktionalitet som tillsammans skapar grunden för vad som ska bli en fantastisk upplevelse för användaren. Det involverar alla touchpoints mellan ditt varumärke, produkt eller tjänst och användaren och just därför är UXD (User Experience Design) applicerbar på både online- och offline-kanaler. UX hjälper människor utföra uppgifter tvärs över plattformar och spelar en viktig roll i den övergripande användarvänligheten för ett företags kunder.


USER INTERFACE (UI)

User Interface (UI), eller användargränssnittet på svenska, är det visuella uttrycket av de upptäckter man gjort genom UX. UX erbjuder data och funktionalitet, men detta hjälper inte om inte gränssnittet har en fin design och känsla. UI är där man kan skapa magi med designen så att användaren vet exakt hur han eller hon ska navigera. I slutändan gör detta det enklare för användaren att nå sina mål - oavsett om det är att köpa en produkt, anmäla sig till ett nyhetsbrev eller ringa in för en gratis konsultation. Inom UI arbetar designern med gestaltlagar (Law of Similarity, Law of Pragnanz, Law of Proximity, Law of Continuity and Law of Closure), färgpsykologi, typografi, layouts och mycket mer för att säkerställa att all funktionalitet är lättnavigerad.

"UX, UI och CRO bidrar till att skapa en mer användarvänlig hemsida där besökare enklare blir kunder. Detta ska inte försummas."

 Mathilde Streton, UX & Senior SoMe Specialist

USER EXPERIENCE (UX)

USER INTERFACE (UI)

RÄTT KOMBINATION

God användarvänlighet nås bäst när UX och UI går hand i hand. Du kanske har all funktionalitet som behövs, men om din hemsida inte ser bra ut eller är förståelig för användaren, så går användarvänligheten förlorad och användaren kommer fortsätta söka någon annanstans. God användarvänlighet gör att användarna stannar på din sida och ökar interaktionen. Detta skickar en positiv signal till Google, vilket i sin tur förbättrar era SEO resultat. Trafik och interaktion är däremot inte alltid tillräckligt för att garantera konverteringar, och det är här som CRO kommer in i bilden.


CONVERSION RATE OPTIMIZATION (CRO)

CRO handlar om att öka konverteringsgraden, alltså den procentuella andelen besökare som går vidare till en konvertering på din hemsida. Iternum Digitals konverteringsoptimeringsprogram ger snabba resultat för din verksamhet. Genom att använda dig av Conversion Rate Optimization kan du förbättra dina resultat i alla dina olika digitala kanaler. Vårt program följer en dokumenterad process bestående av olika steg av planering, design, implementering, A/B-tester och rapportering. Insikterna vi kan bidra med till din verksamhet genom vårt konverteringsoptimeringsprogram kommer hjälpa dig öka dina konverteringar, intäkter och din vinst.

RÄTT KOMBINATION

CONVERSION RATE OPTIMIZATION (CRO)

Läs mer om våra tjänster

Iternum ApS

Nordre Fasanvej 91

2000 Frederiksberg

info@iternumdigital.com

+45 40 50 26 95

© 2018 ITERNUM DIGITAL

  • Iternum Digital Facebook
  • Iternum Digital LinkedIn
  • Iternum Digital Google+