Flag of Sweden

STRATEGI

Iternum Digital skapar genomskådlighet och resultat från den data våra kunder samlar in genom sina digitala marknadsföringskanaler och plattformar. Med över 10 års erfarenhet av datainsamling och dataoptimering förstår vi datan och de affärsmodeller som kommer med den.

Vi skapar resultat baserat på strategiska, taktiska och operationella beslut. Vi kontrollerar teknologin, inte tvärtom. Vår optimeringsprocess av kunddata är baserad på en skräddarsydd strategi som vi tar fram baserad på våra djupgående kunskaper samt kundens affärsmodell, behov, mål och önskningar.

DIGITAL MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI

Det finns flera olika optimeringsstrategier och kreativa strategier och vilken man ska välja beror på affärsmodellen och de online-kanaler man använder. Vi hjälper dig identifiera rätt tillvägagångssätt och optimeringsstrategi baserat på många års erfarenhet och anpassar den efter er verksamhet för att skapa bästa möjliga resultat. Data och kreativitet går hand i hand när du vill lyckas som bäst.

 

KÖPRESAN

Som en modern marknadsförare måste du alltid ha köpresan i åtanke. Detta behövs på flera nivåer när man startar upp en kampanj eller optimerar digitala marknadsföringsplattformar. Du behöver vara närvarande på rätt kanaler, rätt plattformar och rätt tidspunkter för att vara säker på att ha den bästa chansen att vinna säljet eller få fram ditt budskap till rätt målgrupp. Iternum Digital hjälper dig definiera och förstå köpresan. Kunder och potentiella köpare genomgår resan tvärs över kanaler och därför måste du också finnas där.

"Som din digitala marknadsföringspartner hjälper vi dig att skapa en grund och strategi för din verksamhet. Med rätt process, teknologi och kompetenser kommer din digitala utveckling att nå en ny nivå."

Bjørn Herbst, CEO

DIGITAL MARKETING STRATEGY

KÖPRESAN

ATTRIBUERINGSMODELL

Attribueringsmodellering är en process och förståelse av att ge värde till olika produkter/sökord/annonser. Det behövs också tas hänsyn till tvärs över de digitala marknadsföringskanalerna. För att uppnå bästa resultat med attribueringsmodellering är det viktigt att förstå konsumenternas köpbeteende och vilka kanaler som är mest effektiva att investera i, med tanke på den specifika situationen och den implementerade affärsmodellen. Enligt en undersökning från Google säger endast 17% av annonsörer att de ser på helhetsbilden av resultaten från alla deras digitala kanaler. Dina kunder finns tvärs över alla kanaler, och detta behöver beaktas.

VÅR PROCESS

Hur du når dina affärsmål hänger nära samman med flertalet olika variabler på mikro- och makronivå. Först och främst behöver den kreativa delen finnas på plats. Optimeringsmodellen måste sedan ligga i linje med målet för ditt företag och den specifika kampanjen. Iternum Digital vet hur man bäst optimerar de olika digitala marknadsföringsplattformarna utifrån en given affärsmodell. Ofta förbättrar vi kundens affärsmodell genom vår djupa branschkunskap som kommer från att ha arbetat med några av de bästa digitala varumärkena i branschen.

ATTRIBUTION MODEL

VÅR PROCESS

Läs mer om våra tjänster

Iternum ApS

Nordre Fasanvej 91

2000 Frederiksberg

info@iternumdigital.com

+45 40 50 26 95

© 2018 ITERNUM DIGITAL

  • Iternum Digital Facebook
  • Iternum Digital LinkedIn
  • Iternum Digital Google+