Flag of Norway

STRATEGI

Iternum Digital hjelper med å skape transparens og resultater fra dataen som våre kunder innhenter gjennom deres digitale markedsføringskanaler og plattformer.

Med over 10 års erfaring i datainnhenting og optimering av data viser at vi forstår digital markedsføringsdata og de forretningsmodellene som går sammen med det. Vi genererer resultater basert på strategiske, taktiske og operasjonelle avgjørelser. Vi kontrollerer teknologien – og ikke motsatt. Vår prosess for optimering av våre kunders data er basert på en skreddersydd strategi som vi utvikler basert på vår dyptgående kunnskap parallelt med kundens forretningsmodell, mål og fremtidige ønsker.


DIGITAL MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Det finnes en rekke optimeringsstrategier og kreative strategier, og hvilken som bør brukes avhenger av den enkelte virksomhets forretningsmodell og de online kanaler som de ønsker å benytte i deres digitale markedsføring. Vi hjelper med å identifisere den rette kreative tilnærmingen og optimeringsstrategi, basert på mange år erfaring, og tilpasser den din virksomhet for å skape best mulige resultater. Data og kreativitet går hånd i hånd når det kommer til å yte best mulig.

KJØPSREISEN

Som en moderne markedsfører må du alltid ta kundens kjøpsreise i betraktning når du oppretter diverse annonser og utarbeider din strategi. Dette må gjøres på flere forskjellige nivåer når du starter opp en kampanje eller optimerer dine digitale markedsføringsplattformer. Du trenger å være aktiv og tilgjengelig på de riktige kanalene på de riktige plattformene på riktig tid for å sørge for den beste sjansen for å vinne et salg eller få din beskjed ut til de riktige menneskene. Iternum Digital hjelper med å definere og forstå kjøpsreisen kunden tar. Kunder og potensielle kunder har blitt på tvers av forskjellige kanaler, og derfor skal du og din virksomhet også være tilstede på tvers av kanaler.

"Som din digitale markedsføringsparter hjelper vi deg med å skape et grunnlag og en strategi for din virksomhet. Med den riktige prosessen, teknologien og kompetansen vil din digitale utvikling nå nye nivåer."

Bjørn Herbst, CEO

DIGITAL MARKEDSFØRINGS-STRATEGI

KJØPSREISEN

ATTRIBUSJONSMODELL

Attribusjonsmodellen er en prosess og forståelse av å gi verdi til forskjellige produkter, søkeord og annonser. Dette må også inngå i vurdering på tvers av de forskjellige markedsføringskanaler. For å oppnå det beste resultatet med attribusjonsmodellen er det viktig å forstå kundens kjøpsatferd og hvilke kanaler som er mest effektive å investere i med utgangspunkt i den gitte situasjonen og den forretningsmodellen som er implementert i forhold til ønskede resultater. I følge en Google Survey sa kun 17% av alle annonsører at de har et innblikk i deres overordnede resultater på tvers av alle deres digitale kanaler. Dine kunder er på tvers av kanaler, og dette må derfor tas høyde for.


VÅR PROSESS

Hvordan du når ditt virksomhetsmål er knyttet til en rekke forskjellige variabler på både et mikro og makro nivå. Først og fremst må den kreative delen være på plass. Optimeringsmodellen må være i tråd med det målet du har for din virksomhet og den gitte kampanjen. Iternum Digital vet hvordan de forskjellige markedsføringsplattformene bør optimeres ut fra hvilken som helst virksomhetsmodell. I de fleste tilfeller forbedrer vi kundens virksomhetsmodell basert på vår dyptgående bransjekunnskap som kommer fra å arbeide med noen av de største merkene på markedet.

ATTRIBUSJONSMODELL

VÅR PROSESS

Les mer om våre tjenester

Iternum ApS

Nordre Fasanvej 91

2000 Frederiksberg

info@iternumdigital.com

+45 40 50 26 95

© 2018 ITERNUM DIGITAL

  • Iternum Digital Facebook
  • Iternum Digital LinkedIn
  • Iternum Digital Google+