Flag of Norway

INNSIKT

Det er Iternum Digital sin oppgave å videreformidle viktig informasjon om de dataene du kjøper fra Google, Facebook, Bing osv., eller det budsjettet du investerer i SEO. Vi verdsetter åpenhet og godt samarbeid, og har som mål å forklare de kompliserte tingene på en enkel måte.

Ved hjelp av oversiktlige rapporter er det enkelt for din virksomhet å ta del i kunnskap om økning, nedgang, negative trender og positive trender, samt budjusteringer og grunnlaget for disse. La oss hjelpe deg med å utarbeide rapporter som alle i organisasjonen kan forstå og forholde seg til.


GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager er det perfekte verktøyet for å implementering og håndtering av sporing. Å få sporingen på plass er det første steget mot verdifull innsikt. Uten å vite om dine besøkende utfører et kjøp eller utfører verdifulle handlinger på nettsiden din, famler du i mørket og kan ikke ta informerte beslutninger om hvordan man skal handle fremover og hvordan forbedre kontoens resultater. Iternum Digital kan hjelpe deg med å sette opp en Google Tag Manager konto slik at du får det perfekte overblikket over de ulike tagene som brukes til sporing på din nettside.


GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics tilbyr mye mer enn å bare vise antallet sidevisninger fra besøkende og sessions. Du kan også se hvordan alle dine digitale kanaler arbeider sammen for å gjennomføre flest mulige salg. Få innsikt om dine besøkendes alder, geografiske lokasjon og bruk avanserte justerte segmenter for å enklere få et overblikk over trafikken i de online kanalene slik som Google Ads, Facebook, Bing og SEO. Iternum Digital kan hjelpe deg med å sørge for at din Google Analytics er satt opp korrekt og forklare deg alle de viktige funksjonene over et online eller fysisk møte.

“Vi hjelper deg å skape klarhet i dataen som du kjøper fra digitale markedsføringsplattformer.”

Christina Johansen, Digital Marketing Specialist

GOOGLE TAG MANAGER

GOOGLE ANALYTICS

GOOGLE DATA STUDIO

Når det kommer til rapportering av Google Ads resultater bruker Iternum Digital Google Data Studio – et informasjonsverktøy fra Google hvor data blir synlig på en forståelig måte. Vi forklarer de viktigste indikasjonene gjennom ulike brukerdefinerte diagrammer og tilpasser det slik at det passer din virksomhet og målsetting. Rapporten kan bli funnet online til enhver tid gjort tilgjengelig for din organisasjon. Dette gjør det enkelt for deg å holde et øye med dine resultater til enhver tid. Dette er det vi kaller ekte transparens og kvalitetsrapportering.


FACEBOOK ANALYTICS

For å bruke Facebooks data og få innsikt fra den trenger du først og fremst å ha sporing på plass. Slik som med Google Tag Manager tilbyr Facebook en Facebook Pixel (tag) som du plasserer på din nettside med formål om å spore antall sidevisninger, kjøp eller annet annen verdifull aktivitet. Iternum Digital kan hjelpe deg å sette dette opp i tillegg til kontinuerlig optimering basert på dataen du finner i Facebook Analytics. Vi forklarer også innsikten i dataen på en forståelig måte på våre jevnlige møter.

GOOGLE DATA STUDIO

FACEBOOK PIXEL

SCREAMING FROG

Screaming Frog er en av de beste nettside ‘crawlers’ på markedet, og en av de verktøyene vi på Iternum Digital bruker i vårt SEO arbeid. Dersom du vet hvordan du skal bruke dette verktøyet finner du en massiv mengde informasjon om en gitt nettside. Når vi utfører en fullstendig SEO analyse av en nettside er dette det første av mange verktøy vi bruker. Eksporteringsfunksjonen, “save crawl”-funksjonen og link-analysen er viktige funksjoner som alle er essensielle.


ACCURANKER

AccuRanker er et annet SEO verktøy som vi bruker i vårt arbeid. Verktøyet hjelper oss med å spore rangeringer i Googles Search Engine Results Page. Vi bruker også dette verktøyet til å spore eventuelle konkurrenter og deres plasseringer. Fra AccuRanker har du mulighet til å få rapporter i PDF-format som er enkle å forstå også for de med liten IT-kunnskap. Rapportene er alltid tilgjengelig etter forespørsel, men vil bli presentert i detalj på hvert av våre jevnlige møter. Dette verktøyet sporer posisjoner over tid og det kan alltid sette inn varsler og mål.


MAJESTIC SEO

Når det kommer til sporingslinker og overvåkning av konkurrenters linker bruker vi Majestic Software Suite. Med dette verktøyet får du mulighet til å få innsikt i linkprofilen til dine egne kunder, men også til linkprofilen til deres konkurrenter. Noen ganger kan en linkrapport med dårlige linker hjelpe kundens organiske posisjon ettersom det kan opprettes en ‘disavow file’ i Google Search Console.

SCREAMING FROG

ACCURANKER

MAJESTIC SEO

Les mer om våre tjenester

Iternum ApS

Nordre Fasanvej 91

2000 Frederiksberg

info@iternumdigital.com

+45 40 50 26 95

© 2018 ITERNUM DIGITAL

  • Iternum Digital Facebook
  • Iternum Digital LinkedIn
  • Iternum Digital Google+