Flag of Norway

CASE: CABOM

Da Cabom og Internum Digital startet sitt samarbeid i mars 2018 hadde Cabom ingen annonsering på Google. I dag styrer Iternum Digital deres Google Ads med et svært godt resultat.

Når man bygger opp en konto på Google Ads fra scratch med en granulær struktur betyr dette mye arbeid. La oss fortelle mer om hva granulær struktur er og hvordan vi har bygget det opp for Cabom - en svensk nettbutikk med et bredt sortiment av utstyr for jakt, skyting, luftgevær samt andre produkter for sport og fritid.

“Google Ads har vist seg å være en suksessfull kanal for oss, da vår ROAS har økt siden vi startet - og vi har beholdt de gode tallene gjennom hele vårt samarbeid med Iternum. Vi er veldig glade for at Iternum Digital startet en dialog med oss basert i vår bedriftsmodell,l og hvordan vi kunne tjene penger på en digital strategi på Google Ads plattformen”.

Hos Iternum Digital bruker vi en graunlær struktur på våre kunders Google Ads kontoer. De fleste av våre kunder har ikke den korrekte strukturen i deres Google Ads konto når vi starter vårt samarbeid med dem, noe som bidrar til mindre kontroll, dyre klikk og lav konvertering. Derfor vil vi alltid sørge for at våre kunder får på plass en granulær struktur, noe som kan bety at vi noen ganger må gjenoppbygge hele deres konto eller starte fra scratch, slik som vi gjorde med Cabom.

En graunlær struktur betyr at vi bruker ett søkeord per annonsegruppe per matchtype. Dette gir oss muligheten for å justere bud i Google Ads helt ned på det enkelte søkeordsnivå. Med andre ord implementerer vi en budgivningsmodell som gir oss kontroll over resultatene på en overlegen måte, som igjen vil gi våre kunder den best mulige ‘return on ad spend’ (ROAS). Cabom.se har et bredt sortiment varer i deres nettbutikk, og når vi bygget deres konto brukte vi 1200 søkeord for å bygge kontoen. Når vi bygger granulær struktur sørger vi for at det spesifikke søkeordet er tilstede i annonsen - og som du sikkert kan tenke deg er det dermed mange annonser som må bygges når vi bruker denne strukturen og at det dermed ligger et omfattende arbeid i bunn. Den granulære strukturen blir også implementert for Shopping annonsene, som betyr at man bare har en produktgruppe per produkt. Cabom har 5000 produkter med egen produktgruppe. Med denne strukturen bruker vi en budgivningsmodell hvor vi kan gi bud basert på cost versus inntekter helt ned på et produktnivå, noe som sikrer at vi møter riktig ROAS mål.

“Det er spennende å se at våre google annonser har så god suksess. Vi setter pris på de månedlige performance møtene og dashbordet Iternum Digital har laget i Google Data Studio, som gjør at vi helt enkelt har tilgang til og et overblikk over resultater og ROAS på våre Google Ads”.

Vi har også hjulpet Cabom med å implementere remarketing, som betyr at vi kan målrette annonser til de kundene som allerede har besøkt hjemmesiden eller gjennomført et kjøp. Disse kundene er ofte potensielle kjøpere som vil være mer tilbøyelige til å utføre kjøp på hjemmesiden, da de allerede har vært i kontakt med brandet og dets produkter tidligere - og dermed har vist interesse for det.

Da vi startet å bygge Google Ads kontoen for Cabom ble vi enige med dem om et ROAS mål på 10. Det vil si at for hver krone de brukte på annonser, ville de få 10 kroner tilbake gjennom salg. Dette ROAS-målet hjelper oss når vi optimerer data og søkeord for våre kunder, og fungerer også som målet vi strekker oss etter. For Cabom har vi klart å holde et gjennomsnitt på 17 i ROAS gjennom de 6 månedene vi har arbeidet på deres Google Ads plattform.

+17

i ROAS

Les en annen case her

Iternum ApS

Nordre Fasanvej 91

2000 Frederiksberg

info@iternumdigital.com

+45 40 50 26 95

© 2018 ITERNUM DIGITAL

  • Iternum Digital Facebook
  • Iternum Digital LinkedIn
  • Iternum Digital Google+